In 2017 is door de gemeente Oldambt een nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld. Daarin zijn de dorpen en wijken uitgenodigd om een dorps- of wijkvisie te maken. Mocht daaruit aanleiding ontstaan om de Omgevingsvisie aan te passen, dan kan dat. Vereniging Dorpsbelangen Midwolda heeft deze handschoen opgepakt en presenteert in dit document haar visie op de toekomst van het dorp. Dit toekomstbeeld is opgesteld in samenspraak met de inwoners.

Om een verkorte versie van de Omgevingsvisie in te kijken, klik hier.