Heeft u plannen om het leven in uw straat, wijk of heel Midwolda leuker te maken? Een initiatief dat de leefbaarheid in ons mooie dorp in de breedste zin des woords vergroot? Dan kunt u geld aanvragen om die plannen uit te voeren! Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor een bijdrage van Vereniging Dorpsbelangen Midwolda uit het dorpsbudget. Dat hoeft niet per se een groot ‘project’ te zijn. Ook voor kleinschalige evenementen kunt u een aanvraag indienen. De aanvraag wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen besproken. U krijgt zo snel mogelijk via de e-mail uitsluitsel.

NB Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, verplicht u zich tot:
1. Het sturen van een eindafrekening na beëindiging van de activiteit.
2. Het maken en beschikbaar stellen van een foto van de activiteit. Deze foto, het liefst met deelnemers aan de activiteit, kan op de website van Dorpsbelangen Midwolda worden geplaatst.

Als u alle verplichte velden heeft ingevuld, drukt u op de knop ‘Verstuur’. Het formulier wordt dan naar e-mailadres secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl verzonden.

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJDRAGE UIT DORPSBUDGET MIDWOLDA

De datum waarop de activiteit plaatsvindt.
Een korte omschrijving van de activiteit.
Naam van de aanvrager van de bijdrage.
Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent (optioneel).
Beschrijf hier zo uitvoerig mogelijk wat de activiteit inhoudt.
Onderbouw hier zo goed mogelijk waarom een bijdrage uit het buurtbudget is gewenst.
Bedrag in hele EURO's.
Bedrag in hele EURO's.
Het volledige IBAN-nummer (18 karakters). Er wordt hier niet gecontroleerd of het rekeningnummer correct is.
De juiste tenaamstelling van het rekeningnummer.