Doelstelling

Vereniging Dorpsbelangen Midwolda doet er alles aan om al het mooie van het dorp in stand te houden. We faciliteren en ondersteunen de initiatieven, die er zijn vanuit het dorp. Dat wil niet zeggen dat alles via Dorpsbelangen verloopt, Dorpsbelangen is in die zin geen doorgeefluik. We zijn er voor het algemeen belang, niet zozeer voor individueel belang. Veel inwoners zijn al op de een of andere manier betroken bij onze vereniging. Niet alleen in het bestuur, maar ook bijvoorbeeld als vrijwilliger bij het hertenkamp en op de begraafplaats. Samen houden we dit in stand. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien en is een dorp ten dode opgeschreven.

Ons verenigingsbestuur bestaat uit enthousiaste bestuursleden, die het leuk vinden om mee te denken, te praten en te beslissen over de gang van zaken binnen de vereniging en te helpen bij het organiseren van diverse activiteiten. Op dit moment zijn dat de volgende personen (status van maart 2024).

NaamFunctieE-mail
Ingrid JonkerVoorzitter 
Ronald KoersBestuurslid 
Fokko KuiperBestuurslid 
Jan Noot

Secretaris, beheerder website

secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl

website@dorpsbelangenmidwolda.nl

Ramón PascalBestuurslid 
Geert SchiphorstBestuurslid 
Richard SchweertmanBestuurslid 
Martin WesselingBestuurslid 
Gerard WoltersPenningmeester 

De reguliere vergaderingen worden 6 á 8 keer per jaar op verschillende locaties in ons dorp gehouden, waarbij de vergadering zo’n 2 uur duurt. Als u suggesties heeft die positief bijdragen aan de leefbaarheid van ons mooie Midwolda, stuur dan een mail naar een van de bovengenoemde e-mailadressen. Of neem contact op per post: kijk op de Contact pagina voor het adres. Uiteraard zijn ook nieuwe bestuursleden van harte welkom!

business_featured