Midwolda heeft een geschiedenis die ver terug gaat. Het dorp lag eerder veel noordelijker, maar werd door de overstromingen vanuit de Dollard steeds verder landinwaarts verplaatst. In de 12e eeuw lag het dorp op de plek die nu ‘Ol kerke’ genoemd wordt. In 1994 vonden hier opgravingen plaats, die de plek van de middeleeuwse kruiskerk blootlegden. De kerk was 60 meter in lengte en had vier torens, een halfgesloten koor en zijbeuken. Terwijl het dorp al verplaatst was, bleef de kerk aan de Dollarddijk staan. In de 16e eeuw waren er al plannen de kerk af te breken, uiteindelijk gebeurde dit in 1738. In dat jaar werd de huidige kerk aan de Hoofdweg in gebruik genomen. In deze kerk bevindt zich een beroemd orgel van de uit Hamburg afkomstige, Nederlandse orgelbouwer Hinsz. Op het orgel worden met grote regelmaat concerten gegeven.

Een ander belangrijk gebouw in Midwolda is de Ennemaborg. De eerste vermelding van de borg dateert al uit 1391. Aan de borg waren de families Alberda en Siccema verbonden. De borg kreeg haar huidige vorm in de 18e eeuw. De borg lag eerder vrij, pas later kwam het dorp Midwolda tegen het landgoed aan te liggen. De borg werd tot haar overlijden in april 2023 bewoond door kunstenares Maya Wildevuur, die er haar galerie had. Het is nog niet bekend wie de nieuwe bewoner van de Ennemaborg wordt.

Midwolda is verder bekend om het enige oerbos van de provincie Groningen (het landgoed Ennemaborg) en om zijn schaatsbaan (één van de grootste van Nederland), waar bij strenge winters marathons op natuurijs worden gereden.

Tot 1990 was Midwolda een zelfstandige gemeente. Daarna maakte Midwolda deel uit van de gemeente Scheemda. Sinds 2010 behoort Midwolda tot gemeente Oldambt. In het oude gemeentehuis bevinden zich nu luxe appartementen voor kort of langer verblijf.

(Bron: Wikipedia)