Indien u geïnteresseerd bent in de rapporten van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning in Groningen ‘Groningers boven gas’, dan kunt u deze hier lezen en / of downloaden. Er zijn in totaal vijf verschillende rapporten.

Voor deel 1, ‘Conclusies en aanbevelingen’ (120 pagina’s), klik hier.

Voor deel 2, ‘Feitenreconstructies 1959 – 2012’ (444 pagina’s), klik hier.

Voor deel 3, ‘Feitenreconstructies 2012 – 2017’ (460 pagina’s), klik hier.

Voor deel 4, ‘Feitenreconstructies 2017 – 2022’ (498 pagina’s), klik hier.

Voor deel 5, ‘Themahoofdstukken, verantwoording en bijlagen’ (450 pagina’s), klik hier.