Inzicht in impact. De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en denkrichtingen voor de toekomst

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld blijven zich ontwikkelen. Dit komt deels door de gaswinning zelf en de aardbevingen, maar zeker ook door het zoeken naar een goede aanpak, onenigheid en door de vele veranderingen in beleid en bestuur. Het dossier wordt steeds complexer en onoverzichtelijker. Pogingen om het probleem in te dammen monden soms uit in een nieuwe crisis. Wat doet dit met bewoners en hun leefomgeving? De kennis hierover is niet altijd toegankelijk en is verspreid over verschillende onderzoeksgroepen, instellingen en instanties. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen geeft een overzicht van de gevolgen met het boek: Inzicht in impact.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel, het kennisoverzicht, presenteert de belangrijkste onderzoeken, rapporten en ontwikkelingen tot midden 2023. Het verbindt kennis vanuit verschillende disciplines en instanties met elkaar en stelt de lezer in staat het dossier en haar verloop beter te begrijpen. In het deel Impact in beeld komen de verhalen van bewoners aan bod door middel van interviews en fotografie. In het laatste deel geven meerdere wetenschappers hun visie op het dossier in verdiepende essays.

In deze video wordt het boek en het werk, dat het Kennisplatform doet, verder toegelicht.

Het boek is binnenkort te vinden in verscheidene bibliotheken in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Het is ook mogelijk om een (gratis) exemplaar bij ons af te halen. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Daarnaast is het boek online beschikbaar op de website van het Kennisplatform. Hier vind je ook de Engelse versie Insight into Impact.

Download het boek ‘Inzicht in impact’ hier.