Doelstelling 

Under construction

Bestuursleden

Onze bestuursleden zijn:       functie                                  e-mail
Piet Klooster Voorzitter voorzitter@dorpsbelangenmidwolda.nl
Eveline Oudhoff Vice Voorzitter
Ingrid Jonker Secretaris secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl
Marion Olthuis Penningmeester
Linda Gremmer Bestuurslid
Lotte Mensen Bestuurslid/ website beheer website@dorpsbelangenmidwolda.nl
Fokko Kuiper Bestuurslid
vacant Asp.Bestuurslid
vacant Asp.Bestuurslid
vacant Asp.Bestuurslid
vacant Asp.Bestuurslid