Doelstelling

Vereniging Dorpsbelangen Midwolda doet er alles aan om al het mooie van het dorp in stand te houden. Veel inwoners zijn al op de een of andere manier betroken bij onze vereniging. Niet alleen in het bestuur, maar ook bijvoorbeeld als vrijwilliger bij het hertenkamp en op de begraafplaats. Samen houden we dit in stand. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien en is een dorp ten dode opgeschreven.

Ons verenigingsbestuur bestaat uit enthousiaste bestuursleden, die het leuk vinden om mee te denken, te praten en te beslissen over de gang van zaken binnen de vereniging en te helpen bij het organiseren van diverse activiteiten. Per november 2022 zijn dat de volgende personen.

Naam Functie E-mail
Linda Gremmer Voorzitter  
Ingrid Jonker Secretaris secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl
Ronald Koers Bestuurslid  
Fokko Kuiper Bestuurslid  
Jan Noot Bestuurslid website@dorpsbelangenmidwolda.nl
Marcia de Vries Bestuurslid  
Martin Wesseling Bestuurslid  
Gerard Wolters Penningmeester  

De reguliere vergaderingen worden 6 á 8 keer per jaar op verschillende locaties in ons dorp gehouden, waarbij de vergadering zo’n 2 uur duurt. Als u suggesties heeft die positief bijdragen aan de leefbaarheid van ons mooie Midwolda, stuur dan een mail naar een van de bovengenoemde e-mailadressen. Of neem contact op per post: kijk op de Contact pagina voor het adres. Uiteraard zijn ook nieuwe bestuursleden van harte welkom!

business_featured