Op 17 juni j.l. is een analyse uitgevoerd van het Oldambtmeer, bij het strand aan de noordoostkant. De analyses zijn uitgevoerd volgens methodes, zoals die zijn vastgelegd in ons kwaliteitssysteem. Op verzoek kunnen wij hierover nadere informatie verstrekken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Hermen Klomp (Waterschap Hunze en Aa’s, telefoon: 0598-693800).
Daarnaast verwijzen wij u naar de landelijke website Zwemwater.nl (www.zwemwater.nl) als extra informatiebron.

De zwemwaterkwaliteit (bacteriologisch) is GOED.

Het gehele rapport kunt u hier lezen.