Ontwerpbestemmingsplan
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening bestemmingsplan Blauwestad 2023.’ is vrijgegeven voor de formele bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage, te weten vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024.

Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden.

Klik hier voor het gehele bericht.