In Oldambt bestaat een participatieraad. Deze participatieraad is een onafhankelijke adviesraad, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over nieuw en gewijzigd beleid in het sociaal domein. Denk hierbij aan beleid over zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen.

Deze participatieraad is op zoek naar nieuwe leden en een voorzitter. Klik hier voor de vacature van een voorzitter en hier voor de vacature van nieuwe leden.

De vacatures zijn ook te zien op de Facebook pagina van Gemeente Oldambt en in het Streekblad, maar daarnaast kunnen we uw hulp ook goed gebruiken. De participatieraad is er immers voor en door inwoners.