Voor de derde keer organiseert IVN Westerwolde-Oldambt, werkgroep Oldambt, de cursus ‘Gastvrij landschap Oldambt’. De cursus is bedoeld voor mensen, die voordeel kunnen hebben of inspiratie kunnen putten uit kennis en inzicht over het landschap, waarin zij wonen, werken en ondernemen. Zoals toeristische ondernemers, belangengroepen van dorpen en wijken en groepen die zich bezighouden met de ruimtelijke ordening.

De cursus is in 2018 en 2019 ook al georganiseerd. De respons die van de deelnemers is ontvangen was dermate positief, dat is besloten een nieuwe editie op te zetten. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen, Marketing Oldambt en de gemeente Oldambt.

In de bijlage staat informatie over de cursus. Daarin kunt u lezen dat er voor toeristische ondernemers een regeling is, waarbij de gemeente Oldambt en ZO Groningen een deel van de kosten betalen. Als er voldoende belangstelling is vanuit de dorpen, wordt geprobeerd met een subsidie vanuit STILO eenzelfde korting te kunnen bieden voor besturen van dorpsbelangenverenigingen. De kosten voor de cursus zijn normaal € 350,–. Met een subsidie van STILO zou u zelf nog € 125,– moeten bijdragen. In de bijlage staat ook meer informatie over de inhoud van de cursus en hoe u zich kan aanmelden.

Er wordt uitgegaan van maximaal 20 deelnemers, om ook te kunnen inspelen op mogelijke nieuwe coronabeperkingen. Er zijn al 15 aanmeldingen, zodat er nog plek is voor 5 deelnemers.